Pamiętam tylko dwa pogodne pogrzeby. W jednym uczestniczyłam kilka lat temu. O drugim przeczytałam dziś.