Pracownicy pełniący funkcje związkowe poza macierzystym zakładem pracy, np. w regionalnych strukturach związku, mają prawo do zwolnienia od pracy. Przysługuje im ono na czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z ich funkcji związkowej, jeżeli nie mogli ich wykonać w czasie wolnym. Zachowują oni prawo do wynagrodzenia. Na tym tle dochodzi często do sporów z pracodawcami. Wynikają one z tego, że wiele kwestii praktycznych nie zostało rozstrzygniętych w przepisach. Nie regulują one przede wszystkim okresu, na jaki pracodawca powinien udzielić zwolnienia.

źródło: Związkowcy mają prawo do zwolnienia