I. STRATEGIA FIRMY A STRATEGIA PERSONALNA
* personel jako zasób strategiczny firmy
* funkcje zarządzania zasobami ludzkimi i ich strategiczny wymiar
* pojęcie i rodzaje strategii personalnych
* analiza strategiczna personelu
* substrategie personalne

II. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRACOWNIKÓW
*…
źródło: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE