1. Wprowadzenie do zagadnienia zarządzania wiekiem
– Potrzeby, wyzwania i motywacja pracowników w zależności od wieku – ćwiczenie wprowadzające,
– Podstawowe pojęcia w zarządzaniu wiekiem,
– Sytuacja demograficzna a potrzeby personalne,
– Obszary i narzędzia zarządzania wiekiem,
– Aspekty…
źródło: Z wiekiem na plus – Rozwój pracowników – zarządzanie kompetencjami