Warsztaty poprzedzone są teoretycznym wprowadzeniem do inżynierii wymagań oprogramowania,
którego celem jest uporządkowanie wiedzy. Część teoretyczna obejmuje:
• Wymagania
o Typy wymagań
o Cechy dobrych wymagań
o Dobre praktyki
o Techniki opisu wymagań
o Weryfikacja wymagań
o Metody pozyskiwania…
źródło: Warsztaty z Modelowania Systemów Informatycznych