Unia Europejska ma budżet na 2012 rokPrzedstawiciele Parlamentu Europejskiego i ministerstw finansów krajów UE doszli w Brukseli do porozumienia w sprawie unijnego budżetu na 2012 rok. Kompromis przewiduje 129,088 mld euro w płatnościach, czyli tyle, ile proponowały kraje UE.