Tag: Szkolenia

W zakres tematyczny szkolenia wchodzą następujące zagadnienia: Kontrola i weryfikacja aparatury do badań Dobór zestawu badawczego oraz przeprowadzenie badań Wykrywanie nieciągłości materiałowych Normy związane z obiektami badań Ocena wskazań Protokołowanie Redagowanie instrukcji badaniaźródło: Recertyfikacja UT 2

Read more

W zakres tematyczny szkolenia wchodzą następujące zagadnienia: Normy związane z technikami oraz obiektami badań Weryfikacja jakości radiogramu Rozpoznawanie niezgodności na radiogramach Ocena niezgodności wg zadanych kryteriów Protokołowanie oraz weryfikacja protokołówźródło: Recertyfikacja RT 2 FAS

Read more

W zakres tematyczny szkolenia wchodzą następujące zagadnienia: Wykrywanie i obserwacja wskazań Kontrola środków badawczych, wzorce kontrolne Normy związane z technikami oraz obiektami badań Aspekty bezpieczeństwa i ochrony środowiska Przeprowadzenie badania, odpowiednia kolejność poszczególnych…źródło: Recertyfikacja PT 2

Read more

Przypomnienie zagadnień teoretycznych w zakresie szkolenia dla stopnia 2. Pogłębienie wiedzy objętej programem szkolenia dla stopnia 2. pod kątem najnowszych i specjalnych technik badawczych Badania zautomatyzowane na liniach produkcyjnych Studium praktycznego przykładu zadania badawczego Redagowanie…źródło: Badania prądami wirowymi ET 3

Read more