Tag: Stan

  Rozwój wydarzeń na rynkach nie pozostawia wątpliwości. Kryzys wszedł w fazę, w której Europejski Bank Centralny musi stracić cnotę niezależności i spróbować odegrać rolę ostatniej instancji. Grecki dramat trwający od dwóch lat obnażył nieporadność unijnych instytucji i polityków. Pociągnął za sobą kolejne kraje, uderzając w największe gospodarki kontynentu i siejąc strach na świecie, Stanów […]

Read more

"Liczyła się tylko kasa, a nie bezpieczeństwo ludzi bawiących się w klubach" – tak o byłych już dyskotekach przy Wielopolu 15 w Krakowie mówią ich pracownicy. Prawie dwa tygodnie temu zawaliły się tam schody, 29 osób zostało rannych a prawie 2 tysiące trzeba było ewakuować. Po wypadku wyszło na jaw, że właściciel kamienicy nie miał […]

Read more

Zakres: Dzień I – poniedziałek, 12 grudnia: do godz. 13.00 – kwaterowanie uczestników szkolenia 13.00-14.00 – obiad 14.00-18.00 zajęcia wg następującego harmonogramu: 1. Wprowadzenie – aktualny stan prawny wraz z zestawieniem najważniejszych aktów około-ustawowych koniecznych…źródło: Prawo zamówień publicznych dla kontrolerów. Nowelizacja ustawy kontrola zamówień publicznych ex-ante – ex-post nieprawidłowości sposób kontroli i wykrywania nieprawidłowości w […]

Read more

Aktualny stan Jak podaje ICCO przyczyn wzrostu należy upatrywać się w stabilizacji finansowej budżetów klientów oraz wprowadzonych podczas kryzysu zmianach (cięcia kadry, zmniejszenie wydatków), a także w umiejętnym wykorzystywaniu nabytych podczas niego doświadczeń. Światowy kryzys gospodarczy, chociaż przyniósł 20 proc. spadek wydatków na działania Public Relations, nie wpłynął destrukcyjnie na rynek, powodując jego zepsucie czy […]

Read more

1. Zagadnienia ogólne dotyczące stosowania ustawy o drogach publicznych. 2. Drogi publiczne i drogi wewnętrzne. 3. Zaliczanie do kategorii dróg publicznych i pozbawianie kategorii. 4. Stan prawny gruntów pod drogami. 5. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów i urządzeń w pasie drogowym. 6. Zasady…źródło: DROGI PUBLICZNE #8211; WYBRANE ZAGADNIENIA

Read more

Zasady wynagrodzenia, rodzaj oraz czas pracy to jedne z najważniejszych ustaleń w angażu. Równie istotne dotyczą podania, gdzie pracownik ma wykonywać swoje obowiązki. Aby je zmodyfikować, konieczna jest forma pisemna. W starszym orzecznictwie (wyrok z 19 lutego 1976, I PRN 5/76) Sąd Najwyższy uznał, że wskazanie pracownikowi innego miejsca wykonywania pracy, przy zachowaniu dotychczasowego rodzaju […]

Read more

Eksperci z zakresu komunikacji wewnętrznej, zarządzania wiedzą oraz intranetów spotkali się w trakcie Kongresu European IC & Intranet Meeting, by wymieniać myśli, doświadczenia kontakty oraz zapoznać się z najnowszymi trendami w branży. Podczas uroczystej gali kończącej wydarzenie wręczono statuetki INTERNALE POLAND 2011. Kongres, zorganizowany przez Intranety.pl w dniach 5-6 października w warszawskim Hotelu Westin, poświęcony […]

Read more

Zgodnie z polskim prawem, produktem jest rzecz ruchoma, a także zwierzęta oraz energia elektryczna. Za niebezpieczny jest on uznawany wówczas, gdy obciążony jest wadą i pomimo jego normalnego użycia, nie zapewnia bezpieczeństwa. O tym bezpieczeństwie decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a szczególnie sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o […]

Read more

Stan pacjentki, u której przeprowadzono pierwszą w Polsce operację obustronnego wszczepienia implantów stawów skroniowo-szczękowych, jest dobry. Choć, jak przyznają lekarze ze Szpitala Miejskiej w Olsztynie, noc była nieco nerwowa. Poranne badania wykazały jednak, że wszystko powinno być w porządku.

Read more

Ramowa problematyka szkolenia obejmuje min. : · kwestie zawierania umów na czas określony w perspektywie zakończenia bytu tzw. „ustawy antykryzysowej”, · konsekwencje naruszenia przepisów o wydawaniu dodatkowej informacji pisemnej o niektórych warunkach pracy i płacy, ·…źródło: Aktualizacja przepisów prawa pracy (stan: październik 2011)

Read more

Zanim jeszcze w Ministerstwie Finansów na dobre zabrano się do pracy nad ustawą o odwróconej hipotece, w 2009 roku na rynku zaczął działać Fundusz Hipoteczny DOM. Jako że w polskim prawie pojęcie odwróconej hipoteki jeszcze nie istnieje, rozwiązanie oparto na umowie o dożywocie (regulowanej przez kodeks cywilny). Klient otrzymuje dożywotnią rentę, w zamian za ustanowienie […]

Read more

Tematyka szkolenia: – aktualny stan prawny w zakresie zamówień publicznych, – źródła pozyskiwania informacji o zamówieniach publicznych na rynku europejskim, – sposoby ubiegania się o zamówienia, – zasady wyboru ofert, – aukcje elektroniczne, – „zielone zamówienia publiczne”.źródło: Zamówienia publiczne na rynku europejskim

Read more