Tag: Reforma

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego przez wszystkich obywateli – kluczowy element uchwalonej w ubiegłym roku reformy ochrony zdrowia w USA – jest niezgodny z konstytucją – orzekł federalny sąd apelacyjny w Atlancie. Werdykt jest zwycięstwem władz 26 stanów, które zakwestionowały w sądach legalność obowiązkowego ubezpieczenia się na wypadek problemów ze zdrowiem

Read more

JAK TO Z REFORMOWANIEM OCHRONY ZDROWIA BYŁO? Problemy ochrony zdrowia w latach 90 Reforma systemu w 1999 Główne dysfunkcje po reformie Koncepcje, programy, oddłużanie, plany czyli jak doszło do uchwalenia ustawy o działalności leczniczej i dlaczego ma taki a nie inny kształt …źródło: PROCES PRZEKSZTAŁCANIA JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA. ZAGADNIENIA PRAWNO-ORGANIZACYJNE

Read more

Pracownicze programy emerytalne to ogromna, ciągle niewykorzystana szansa zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Reforma emerytalna z 1999 r. miała na celu stworzenie systemu, dzięki któremu po zakończeniu aktywności zawodowej świadczenia będą na tyle wysokie, by emeryt nie musiał się bać każdego kolejnego miesiąca. Założenia były proste – część emerytury wypłaca ZUS, część otwarte fundusze […]

Read more

Żłobki nie będą już miały statusu zakładów opieki zdrowotnej i nie muszą spełniać tak wyśrubowanych jak dotychczas warunków technicznych, lokalowych i sanitarnych. Niższe wymogi dla klubów dziecięcych, wprowadzenie gminnych opiekunów dzieci oraz kolejna próba zalegalizowania niań to inne rozwiązania. Takie między innymi zmiany przyniesie obowiązująca w przeważającej mierze od 4 kwietnia br. ustawa z 4 […]

Read more

Prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że uczestnicy piątkowej debaty ws. zmian w OFE zgodzili się co do potrzeby "drugiej transzy" reformy systemu emerytalnego. Komorowski po zakończeniu organizowanej przez siebie debaty w Belwederze wyraził nadzieję, że przyczyni się ona "do wyjaśnienia stanowisk", "uzbrojenia" go w wiedzę, która będzie podstawą do podjęcia przez niego decyzji o podpisaniu, bądź […]

Read more

Od początku roku trwa reforma Służby Kontrwywiadu Wojskowego – dowiedziała się "Rzeczpospolita". W ramach zmian został m.in. utworzony Zarząd Ochrony Ekonomicznych Interesów Sił Zbrojnych, który ma się zajmować, jak sama nazwa wskazuje, głównie kwestiami finansowymi. Chodzi jednak nie tylko o właściwy przebieg przetargów, ale także o nadzór nad polskimi technologiami.

Read more

Ustawa emerytalna do solidnej poprawki. Według minister pracy Jolanta Fedak, gościa Kontrwywiadu RMF FM rządowy projekt w sprawie OFE jest niezgodny z konstytucją. Narodowy Bank Polski, w oficjalnym piśmie dorzuca jeszcze jeden agrument przeciw: po wejściu w życie tych przepisów nasze emerytury będą zagrożone.

Read more

Pieniądze, które zostaną w budżecie po obniżce składki do OFE nie pójdą wyłącznie na redukcję długu publicznego. Taką deklarację złożył wcześniej rząd. Jak podał Dziennik Gazeta Prawna część tej kwoty ok. 1 miliard złotych może zostać przeznaczona na bieżące wydatki. Minister Jolanta Fedak zapowiada w DGP, że od listopada wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do zasiłków […]

Read more

Stosowane w praktyce zabezpieczenia spłaty kredytów hipotecznych – rola przy zobowiązaniach długoterminowych, istota przyjmowania zabezpieczeń: * Regulacje wynikające z przepisów prawa bankowego * Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego * Rekomendacje Dobrych Praktyk Związku Banków…źródło: Reforma hipoteki – nowe możliwości dla banków

Read more

"Rządowa reforma emerytalna szkodzi polskiej gospodarce. Obniża wysokość i bezpieczeństwo przyszłych emerytur a także może być sprzeczna z Konstytucją" – ocenia Leszek Balcerowicz. Według byłego ministra finansów przekazywanie części składki obniży wzrost gospodarczy w Polsce, a właśnie od niego będzie zależała wysokość naszych emerytur.

Read more

Planowana reforma funduszy emerytalnych prawdopodobnie pociągnie za sobą dymisję Michała Boniego lub Jolanty Fedak – informuje Polska The Times. Na kształt reformy decydujący wpływ będzie mieć urzędująca przy premierze Rada Gospodarcza. Szef Rady Jan Krzysztof Bielecki powiedział, iż przygotowana jest analiza sześciu istniejących scenariuszy reformy emerytur. Dwa z nich są konkurencyjne. Opracowali je minister pracy […]

Read more

W Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się właśnie powyborcza wojna. Polityczni przeciwnicy Baracka Obamy zdradzili plan działania na najbliższe miesiące. Na pierwszy rzut – reforma zdrowia, czyli sztandarowy plan Obamy. Republikanie zapowiadają, że zniszczą ją "kawałek po kawałku".

Read more

1.Reforma finansów publicznych w Polsce 2.Budżet zadaniowy – istota budżetu zadaniowego – zasada przejrzystości jako identyfikacji zadań i podzadań – zasada skuteczności i efektywności jako zasady pomiaru efektów z nakładów publicznych – zasada wieloletniości w zadaniowej projekcji wydatków -…źródło: FINANSE PUBLICZNE – BUDŻET ZADANIOWY

Read more

Już na początku 2011 r. kilkadziesiąt tysięcy niepełnosprawnych może stracić zatrudnienie. Takie mogą być skutki uchwalonej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W głosowaniu wzięło udział 400 posłów, za nowelizacją było 217 posłów PO i PSL, przeciw – czterech. Od głosu wstrzymało się 179 posłów, głównie […]

Read more