Tag: Polce

Rozmowa z Olgierdem Świdą. Zdarzają się szefowie dyktatorzy, którzy wszystko wiedzą najlepiej i sami podejmują najdrobniejsze decyzje w firmie. Jakim przywódcą jest typowy polski szef” Takim, który dozorcy budynku powie nie tylko, że ma zimą odgarniać śnieg, ale jeszcze pokaże mu, jak ma prawidłowo trzymać łopatę. Bo posiada wiedzę absolutną i tylko własny sposób pracy […]

Read more

Ponad 80 proc. pracodawców sprawdza kandydatów do pracy w Internecie. Co trzeci przyznaje, że zrezygnował na podstawie uzyskanych tam informacji z zatrudnienia aplikanta. Dobra reputacja jest czynnikiem decydującym nie tylko o sukcesie rynkowym firmy czy marki, ale i rozwoju osobistej kariery zawodowej. Jedna negatywna informacja może na długo zatrzymać rozwój kariery. Swojego dobrego imienia można […]

Read more