Tag: Dot

Włączenie księży do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, skutki powodzi, zarządzanie kryzysowe, ale to "niezwiązane z przyrodą", będą podlegały ministrowi administracji i cyfryzacji. Jak poinformował Michał Boni, podlegać mu też będzie telekomunikacja, a także administracja rządowa i terenowa. To on będzie również nadzorował prace Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Read more

OCHRONA ŚRODOWISKA Oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Wstęp do ochrony środowiska w postępowaniu inwestycyjnym – przepisy krajowe i wspólnotowe dot. ochrony środowiska, – rola ocen oddziaływania na środowisko (ooś), – najważniejsze zasady ochrony środowiska, – ochrona…źródło: OCHRONA ŚRODOWISKA Oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Read more

DZIEŃ 1 Aspekty prawne dotyczące umów budowlanych Uczestnicy procesu budowlanego jako strony umowy budowlanej (podstawowe obowiązki Inwestora, Projektanta, Wykonawcy/Podwykonawcy). 1. Rodzaje umów o roboty budowlane: a) umowa o generalne wykonawstwo, b) umowa o wykonawstwo częściowe, c) umowa…źródło: Umowy o roboty budowlane (w tym umowy z podwykonawcami) #8211; prawno-podatkowe aspekty dot. zawierania zabezpieczania i prawidłowego wykonywania […]

Read more

. Regulacje prawne polskie i unijne dotyczące odpowiedzialności, technik tworzenia, archiwizowania, nadzorowania i ochrony dokumentacji aktowej na podstawie: – przepisów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym dot. archiwizowania dokumentacji własnej i projektów unijnych w wersji…źródło: Nowa Instrukcja Kancelaryjna 2011 – archiwizowanie dokumentacji na podstawie Instrukcji kancelaryjnej Wykazu Akt oraz Instrukcji archiwalnej [nr 2457]

Read more

Program szkolenia online Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych w firmie lub instytucji Kto i za co odpowiada, kiedy i jak wyznaczyć Administratora Danych, co grozi kierownictwu a co pracownikom działów kadr, marketingu lub IT za złamanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Jakie nowe przepisy karne pojawią się od 7 marca 2011 r. po wejściu […]

Read more

1. Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy – definicja czasu pracy i wyjątki od definicji (czas podróży służbowej) – pojęcie normy i wymiar czasu pracy, – doba pracowniczej i jej znaczenie przy planowaniu i rozliczania czasu pracy, – nowe regulacje dot. szkoleń a czas pracy. 2. Systemy i rozkłady…źródło: Czas pracy w 2011 #8211; Najnowsze zmiany […]

Read more

TEMATY SZKOLENIA: 1. Regulacje prawne polskie i unijne dotyczące odpowiedzialności, technik tworzenia, archiwizowania, nadzorowania i ochrony dokumentacji aktowej na podstawie: a) przepisów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym dot. archiwizowania dokumentacji własnej i projektów unijnych…źródło: Archiwizowanie dokumentacji w archiwach i składnicach akt na podstawie Nowej Instrukcji kancelaryjnej Wykazu Akt oraz #8222;Instrukcji archiwalnej#8221;

Read more

Bez względu na rozwój sytuacji w Afganistanie, decyzje polskiego rządu w sprawie naszej obecności w tym kraju nie zmienią się – oświadczył minister obrony. Bogdan Klich spotkał się w Kabulu z dowódcą sił międzynarodowych gen. Davidem Petreusem. Poinformował go, że w 2012 roku nasza misja przekształci się w szkoleniową, a w 2014 całkowicie wycofamy żołnierzy […]

Read more

Kompatybilność wymagań norm ISO z rozporządzeniem Reach Audytowanie wymagań z zakresu identyfikacji produkowanych i stosowanych substancji lub preparatów (CAS, EINESC, ESIS) Audytowanie wymagań z zakresu rejestracji wstępnej i właściwej w ECHA Audytowanie wymagań dot. dokumentacji sporządzanej przez…źródło: Audytowanie wymagań rozporządzenia REACH (OSW0711)

Read more

A. ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU 1. Nowy zakres ustawowych zwolnień od VAT dot. m.in. usług: edukacyjnych, kulturalnych, w zakresie sportu i rekreacji, innych usług (medycznych, opieki społecznej, statutowych itd.). 2. Zwolnienia od VAT zapisane…źródło: VAT W 2011 R. – NAJNOWSZE ZMIANY

Read more

I. Wprowadzenie. 1. Konsekwencje prawne włączenia środków z Unii Europejskiej do dochodów oraz wydatków budżetu państwa. II. Zasady poprawnego gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE. 1. Formy i sposoby przekazywania środków na finansowanie zadań. 2. Rozstrzyganie sporów dot. przyznania…źródło: Gospodarowanie środkami z UE w świetle zasad Dyscypliny Finansów Publicznych

Read more