1. Czym sukces różni się od szczęścia?
2. Jak odkryć osobiste cele w życiu zawodowym i prywatnym?
3. Technika przemiany celów w weryfikowalny proces ich osiągania
4. Sposób weryfikacji oraz elastyczne modelowanie procesu osiągania celów.
5. Techniki przyśpieszania osiągania celów.
6. Jak przemienić…
źródło: SZTUKA WYZNACZANIA I OSIĄGANIA CELÓW ZAWODOWYCH I OSOBISTYCH