1. Czym jest i jak wykorzystać zasadę synergii w procesie realizacji celów.
2. Umiejętność usuwania przeszkód w procesie realizacji celów.
3. Klucze do osiągania zamierzonych rezultatów.
4. Warunki do realizacji celów.
5. Mentoring i coaching w procesie realizacji celów.
6. Multi – przyśpieszenie…
źródło: SZTUKA WYZNACZANIA I OSIĄGANIA CELÓW ZAWODOWYCH I OSOBISTYCH – POZIOM ADVANCED