DZIEŃ I – 29 listopada 2011r.

Moduł psychologiczny

1. Komunikacja i autoprezentacja

a) nawiązywanie kontaktu (kreowanie pozytywnych stosunków interpersonalnych, znajomość zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, budowanie pierwszego wrażenia, przyjmowanie interesantów w sekretariacie…
źródło: Szkolenie asystencko – sekretarskie