Na zajęciach m.in.:

* będziesz miał/ miała niepowtarzalną okazję poznać myśli i emocje partnera sytuacji konfliktowej
* będziesz mógł/ mogła doświadczyć i nazwać emocje jakie zwykle towarzyszą Ci w sytuacji konfliktu
* dokonasz analizy komunikatów, które utrudniają Ci dojście do porozumienia…
źródło: Spróbuj inaczej…czyli życie bez kłótni?