PROGRAM SZKOLENIA:
04 lutego 2012 (sobota)
Przyjmowanie do pracy, pierwsze obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika, prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej w 2012r..
Zatrudnianie w 2012r.:
1. Wybór podstawy zatrudnienia (umowa cywilna czy umowa o pracę), jeżeli umowa o pracę, to jaki…
źródło: Specjalista ds. kadr – zmiany na 2012r.