I sesja

Podstawowe regulacje i procedury z zakresu stosunku pracy

I Umowy o pracę.

1. Nawiązanie stosunku pracy oraz podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika.
umowy cywilnoprawne a umowy o pracę (różnice, forma umowy).
umowy o pracę i ich rodzaje (na okres próbny, na czas…
źródło: Specjalista ds. kadr i płac