1. Projekt a rutynowe przedsięwzięcie
Co to jest projekt?
Najpopularniejsze metodologie realizacji projektów
Etapy projektu oraz cykl życia projektu
Klient projektu i jego wymagania
Interesariusze projektu
Umiejscowienie projektu w strukturze organizacyjnej
Organizacja i struktura projektu…
źródło: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI #8211; warsztaty dla praktyków