Sejm udzielił wotum zaufania rządowi TuskaSejm wyraził wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Za głosowało 234 posłów, przeciw było 211, 2 wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna w tym głosowaniu wynosiła 224 głosy. Głosowało 447 posłów