Rywalizacja o dostawy gazu ziemnego do Europy może doprowadzić do wojny na Morzu Kaspijskim, którego podział jest przedmiotem sporu między leżącymi nad nim państwami – ostrzega "Niezawisimaja Gazieta", uważana za odzwierciedlającą poglądy rosyjskiego MSZ.