RemoveIt Pro jest programem monitorującym procesy oraz programy uruchamiane wraz ze startem systemu w celu wykrycia i usunięcia infekcji i robaków, z którymi nie radzą sobie inne programy antywirusowe. Aplikacja posiada moduł kwarantanny, moduł automatycznej aktualizacji oraz moduł menadżera procesów systemowych i autostartu.
źródło: RemoveIT Pro 6.29.2011