W zakres tematyczny szkolenia wchodzą następujące zagadnienia:

Kontrola i weryfikacja aparatury do badań
Dobór zestawu badawczego oraz przeprowadzenie badań
Wykrywanie nieciągłości materiałowych
Normy związane z obiektami badań
Ocena wskazań
Protokołowanie
Redagowanie instrukcji badania
źródło: Recertyfikacja UT 2