W zakres tematyczny szkolenia wchodzą następujące zagadnienia:

Normy związane z technikami oraz obiektami badań
Weryfikacja jakości radiogramu
Rozpoznawanie niezgodności na radiogramach
Ocena niezgodności wg zadanych kryteriów
Protokołowanie oraz weryfikacja protokołów
źródło: Recertyfikacja RT 2 FAS