W zakres tematyczny szkolenia wchodzą następujące zagadnienia:

Wykrywanie i obserwacja wskazań
Kontrola środków badawczych, wzorce kontrolne
Normy związane z technikami oraz obiektami badań
Aspekty bezpieczeństwa i ochrony środowiska
Przeprowadzenie badania, odpowiednia kolejność poszczególnych…
źródło: Recertyfikacja PT 2