Wiedza, przydatna każdemu menedżerowi, który nie jest prawnikiem, dotycząca praktycznych umiejętności związanych z negocjowaniem, zawieraniem i realizacją umów (kontraktów) gospodarczych. Szeroka wiedza i bogate doświadczenie prowadzących, pozwala na poznanie głównych zagrożeń związanych z umowami, a…
źródło: Prawne aspekty umów