Przy użyciu techniki Mind Mapy trener systematyzuje wiedzę uczestników nt Zarządzania Projektami, zgodnie z wymaganiami IPMA®. Następnie uczestnicy rozwiązują przykładowe testy, jakie mogą pojawić się na egzaminie certyfikacyjnym, a ich odpowiedzi są weryfikowane przez trenera.

Zakres tematyczny
-Mapa…
źródło: Powtórzenie przed certyfikacją