Od 10 lat nie zmienił się w naszym kraju wskaźnik aktywności zawodowej wynosi on 55,6 procent. Wartość ta oznacza, że tylko co drugi Polak zdolny do pracy rzeczywiście był zatrudniony lub aktywnie poszukiwał pracy – czytamy w dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu.

Na programy aktywizacji pracowników rząd oraz Unia Europejska przeznaczają corocznie kilkanaście miliardów złotych.

Wszelkie wskaźniki mierzące skłonność społeczeństw do pracy pokazują, że Polacy są jednym z najbardziej rozleniwionych narodów Unii Europejskiej.

Eksperci wśród głównych przyczyn takiego stanu rzeczy wymieniają strukturalne bezrobocie w naszym kraju, wcześniejsze emerytury i renty oraz niedopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

źródło: Polacy najbardziej leniwi z całej unii