PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy: 21 lipca 2011 r., godz. 10.00-15.00

I. Podmioty opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych – kto jest podatnikiem CIT.

Charakterystyka podmiotów będących podatnikami podatku dochodowego.
Specyfika podatkowych grup kapitałowych i jednostek organizacyjnych…
źródło: Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w 2011 r. #8211; od podstaw