Doskonale znany każdemu z nas efekt marszczenia się opuszek palców po kąpieli może mieć swoje praktyczne uzasadnienie. Do tej pory naukowcy przypuszczali, że to raczej uboczny efekt nasiąkania skóry wodą. Teraz mają nową hipotezę.