Adobe Premier Pro kurs podstawowy

1. poznawanie przestrzeni roboczej

– omówienie wszystkich paneli
– okna
– narzędzia
– dostosowanie interfejsu do potrzeb projektu

2. importowanie materiału z różnych nośników (cyfrowych lub analogowych)

– organizacja mediów
– wybór ustawień przyśpieszających…
źródło: Photoshop CS5