Program szkolenia:

I. Przychody pracownika i obowiązki pracodawcy jako płatnika PIT przy zapewnieniu świadczeń pieniężnych, świadczeń nieodpłatnych i świadczeń częściowo odpłatnych.

1. Świadczenia z ZFŚS i z innych źródeł.
2. Kiedy przychody należy uznać za przychody ze stosunku…
źródło: Opodatkowanie świadczeń na rzecz pracowników w 2011 r