1. SKUTECZNE ZABEZPIECZENIE PRZYSZŁYCH WIERZYTELNOŚCI NA ETAPIE ZAWIERANIA UMOWY
• Jakie zawrzeć w umowie postanowienia aby zabezpieczyć możliwość jej skutecznej windykacji
• Sposoby zabezpieczenia umów – umowne klauzule zabezpieczające skuteczne dochodzenia należności
• Formy prowadzonej…
źródło: ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI – SĄDOWE I POZASĄDOWE praktyczne procedury prawne