Najgorzej wypadła matematyka, trzy czwarte maturzystów zdało egzamin dojrzałościPonad jedna czwarta maturzystów, którzy w tym roku przystąpili do egzaminu dojrzałości, nie poradziła sobie z przygotowanymi zadaniami. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie opublikowała wstępne informacje o wynikach. Najgorzej poszła matura z matematyki, najlepiej z języków mniejszości narodowych. Poprawki odbędą się w sierpniu. Jeśli ktoś oblał dwa przedmioty, to kolejne podejście do egzaminu dopiero za rok.