1. Regulacje ustawodawcze i zarządcze w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostkach administracji publicznej

2. Standardy zarządcze

3. Definicja ryzyka
-Kategoryzacja ryzyka
-Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia
-Dotkliwość zdarzenia
-Definicja mapy ryzyka (heat mapy)

4. Identyfikacja…
źródło: METODYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ