1)Kierownik projektu, czy jego lider

-Role PM – Project Manager jako przywódca.
-Role przywódcze Project Managera (podnoszenie efektywności w warunkach presji, kreowanie wizji, budowanie relacji opartej na zaufaniu).
-Wzmacnianie własnego potencjału przywódczego: Autorytet.
-Mity o…
źródło: Komunikacja i praca zespołowa