Komisja Europejska przedstawiła projekt nowego budżetu UE na lata 2014-20. W dokumencie zaproponowano Polsce 80 mld euro w ramach polityki spójności – twierdzą unijne źródła. Warszawa będzie również mogła pozyskać dodatkowe środki z unijnego budżetu.