1. Obowiązek prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących – zasady ogólne:
-nowe grupy podatników objęte obowiązkiem ewidencjonowania
-warunki stosowania kas fiskalnych przez podatników
-rozpoczęcie ewidencjonowania – procedury i wymogi.

2. Paragony i raporty fiskalne:
-okres przechowywania…
źródło: KASY REJESTRUJĄCE W 2011r. NA TLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAKTYKI I INTERPRETACJI