JPEG to PDF stanowi niewielkie narzędzie służące do konwersji plików graficznych do pliku w formacie PDF. Po wczytaniu wybranych przez użytkownika obrazów, aplikacja daje możliwość skonfigurowania podstawowych właściwości dokumentu – np. rozmiaru strony, marginesów, rozmiaru i usytuowania grafiki. Aplikacja obsługuje takie formaty plików jak: BMP, GIF, PNG, TIF, WMF, EMF, JPG, JP2 oraz J2K. Narzędzie nie wymaga instalacji, dzięki czemu jest lekkie dla komputera.
źródło: JPEG to PDF 3.6