1. Tworzenie nowoczesnych dokumentów w MS Word
• wprowadzanie, edycja i formatowanie tekstu, rysunków i tabel
• sprawne zarządzanie wyglądem dokumentów – formatowanie, style
• automatyczne tworzenie spisów i indeksów
• umieszczanie podpisów, odsyłaczy i przypisów w treści…
źródło: JAK USPRAWNIĆ PRACĘ SEKRETARIATU WYKORZYSTUJĄC NARZĘDZIA PAKIETU MS OFFICE