Żądanie imiennej listy członków zakładowej organizacji związkowej nie może być uznane za przetwarzanie danych osobowych. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Nadesłania wykazu pracowników będących członkami „Solidarności” zażądały od zakładowej organizacji „S” władze spółki Keiper Polska w Świebodzinie. Firma zatrudnia ok. 1 tys. pracowników. Wskutek skargi „Solidarności” generalny inspektor ochrony danych osobowych uznał, że takie żądanie narusza art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepis ten dopuszcza ich przetwarzanie tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych pracodawca ma obowiązek wystąpić do organizacji związkowej o informację o pracownikach korzystających z jej ochrony tylko w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, np. w razie zamiaru wypowiedzenia – stwierdził GIODO. Przepisy tej ustawy nie mogą służyć do uzyskiwania informacji o wszystkich pracownikach korzystających z ochrony związku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje GIODO. Był zdania, że samo żądanie imiennej listy związkowców nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych, gdyż nie doszło do ich przetwarzania. Wyrok nie usatysfakcjonował GIODO, a jego uzasadnienie – spółki. NSA podzielił ocenę WSA i oddalił skargę kasacyjną GIODO.

źródło: Imiennej listy członków zakładowej organizacji związkowej to dane osobowe