Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:
• Prezentowanego przez ProFirma podejścia do wykorzystania modelu HPI w pracy projektowej
• Przygotowania poszczególnych etapów działania w oparciu o model
• Zasad realizacji poszczególnych etapów działań w oparciu o model
•…
źródło: HPI #8211; Human Performance Improvement jako model