W Katyniu pomordowano oficerów Wojska Polskiego i inteligencję, tych, którzy stanowili zagrożenie dla komunistycznego ustroju.