Dla właścicieli mikroprzedsiębiorstw planujących rozwój, lub osób chcących w najbliższym czasie założyć własną firmę, nadchodzi najlepszy czas na poszukiwanie odpowiedniego wsparcia. Dla aktywnych biznesowo mieszkańców terenów wiejskich bądź miejskich do 5 tys. mieszkańców, Unia Europejska przygotowała wyjątkowo korzystne działanie – Działanie 312 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Specjaliści z firmy doradczej DC CONSULTANT Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych prezentują na łamach portalu Bankier.pl cztery kroki na drodze do rozwoju w ramach Działania 312 z PROW-u. Zanim przedsiębiorca przystąpi do konkretnych działań warto, by dokładnie przeanalizował możliwości, jakie stoją przed mikroprzedsiębiorcami chcącymi skorzystać z Działania 312. Nie każdy pomysł zrealizujemy bowiem przy pomocy tego konkretnego działania, ale i nie każde z możliwych rozwiązań przyjdzie nam od razu do głowy. Wszelkie wątpliwości rozwiejemy wnikliwie analizując broszurę informacyjną.

źródło: Finansowanie działalności gospodarczej na terenach wiejskich