I. ANALIZA PRACY I OPIS STANOWISK PRACY
* obszary wykorzystania opisów stanowisk pracy
* konstruowanie matrycy opisu stanowiska pracy i układu pól w opisie stanowiska pracy
* kogo zaangażować w pracę nad przygotowaniem opisów stanowisk pracy?
* poszukiwanie Ekspertów ds. Zawodu
* struktura…
źródło: EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE