DreamMail jest programem pocztowym oferującym swoim użytkownikom wiele ciekawych funkcji. obsługuje protokoły SMTP, eSMTP, POP 3, APOP, Hotmail, Yahoo,Gmail i inne. Program pozwala przeglądać pocztę online, posiada filtr antyspamowy a także pozwala na zakładanie wielu kont. Umożliwia także tworzenie czarnych i białych list (dzięki temu możliwe jest usuwanie śmieci z maili)oraz korzystanie z gotowych szablonów okolicznościowych. Aplikacja posaida wsparcie dla Socks4/ HTTP.

to program oferuj
źródło: DreamMail 4.6.9.0