Młodzi ludzie nie są uczeni przedsiębiorczości, ekonomii i prawa. Wszelkie programy szkoleniowe nie sprawdzają się – pisze Przemysław Hinc. Początkujący przedsiębiorcy są osamotnieni i niedouczeni. Nie potrafią kalkulować ryzyka gospodarczego i łatwo się zniechęcają. Przedsiębiorczość w Polsce opiera się na intuicji, szczęściu i ślepym trafie, zamiast na wiedzy i doświadczeniu. Najwyższy już czas to zmienić. Edukacja ekonomiczna i prawna w Polsce jest mitem. Wszelkie programy pilotażowe serwowane do ograniczonego kręgu odbiorców, i to w niewielkim zakresie, mogą być postrzegane wyłącznie jako próba poprawienia sobie dobrego samopoczucia przez osoby kierujące krajem. Nie jest to stan nagły, który ujawnił się dopiero w ostatnich latach, lecz zaniechanie, którego początków należy szukać w ostatniej dekadzie poprzedniego stulecia. W1989 r. Polska zerwała z utopią socjalizmu i wkroczyła na drogę gospodarki kapitalistycznej. W ciągu dwudziestolecia posocjalistycznego wiele się zmieniło, ale przynajmniej jeden obszar nie uległ modernizacji: edukacja w obszarze przedsiębiorczości i otoczenia biznesu. Młodzi ludzie nie są uczeni przedsiębiorczości, ekonomii i prawa. Tymczasem wiedza ta winna być im przekazywana już od wczesnych lat szkolnych.

źródło: Dlaczego młodzi Polacy maja problem z prowadzeniem firmy