1. Prawne regulacje podróży służbowych
* Przepisy prawa powszechnie obowiązującego
* Regulacje wewnątrzzakładowe – układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o pracę
2. Definicja podróży służbowej
3. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe

źródło: Delegacje krajowe i zagraniczne – problematyka oraz zasady rozliczania