-rola kierownika a zarządzanie różnorodnością
-podnoszenie efektywności zespołu
– komunikacja w zróżnicowanym zespole
– budowanie zespołu, wykorzystywanie efektu synergii w zespole zróżnicowanym wiekowo,mosty pokoleniowe
– zarządzanie konfliktem
– delegowanie zadań pracownikom
zarządzanie…
źródło: Budowanie i zarządzanie różnorodnym zespołem