1. Sposoby perswazji
•presupozycje słowne
•zobrazowania przestrzenne
•emocjonalny przekaz

2. Zasady komunikacji
•„mowa ciała”
•odpowiedni dobór słów
•dopasowanie na poziomie emocji

3. Tworzenie strategi „multi – sprzedaży”….
źródło: BEZSTRESOWA I SKUTECZNA SPRZEDAŻ