– Podstawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania
– Wymagania norm EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004,
– Wymagania prawne Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
– Rodzaje auditów Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
– Kwalifikacje, umiejętności i cechy osobiste auditora,
– Fazy auditu…
źródło: Auditor Wewnętrzny ZSZ wg ISO9001 ISO14001 PN-N-18001